Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hòa Sơn

Thôn An Khánh - xã Hoà Sơn
3.873.678
c2hoason@bacgiang.edu.vn